Duurzaam produceren

 

De term 'duurzaam produceren' heeft door veelvuldig gebruik een groot deel van zijn betekenis verloren. Graag maken wij daarom zo concreet mogelijk hoe duurzaamheid een rol speelt binnen ons productieproces.


Hergebruik van kunststof producten


Ons instel- en omstelafval gaat grotendeels naar een specialistisch recyclebedrijf die de kunststof weer afbreekt tot grondstofgranulaat, geschikt voor hergebruik. Voor het polyethyleen (PE) dat niet gerecycled kan worden is verbranding een acceptabel alternatief. PE is een aardolieproduct met een hoge calorische waarde en is daarmee een gewilde brandstof voor de vuilverbrandingsoven.


Vergroenen van productieprocessen


Naast polyethyleen maakt AVI het mogelijk te kiezen voor Bioplastics. Een andere keuzemogelijkheid bij AVI betreft de oxo-degradable kunststof, waarbij in de grondstoffenreceptuur een element is toegevoegd waardoor het product zichzelf na verloop van tijd biologisch afbreekt. Wij merken hierbij op dat beide 'groene alternatieven' nog volop in ontwikkeling zijn en de meningen over de positieve effecten ten aanzien van het milieu verschillen. AVI volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet.


Downgauging


Ons innovatief onderzoek heeft de afgelopen jaren geleid tot steeds efficiëntere blendings van grondstoffen die downgauging mogelijk maken. Dat wil zeggen dat we bij gelijkblijvende sterkte en andere gevraagde eigenschappen een steeds dunnere folie weten te produceren. Die besparing op grondstoffen maakt een minder intensief - dus duurzamer - winningsproces mogelijk.