Kwaliteit

 

Kwaliteit is bij AVI geen leeg begrip. Onze grondstoffen, onze productie en onze bedrijfsvoering zijn en worden steeds weer geanalyseerd en beoordeeld. Wij zijn ISO 9001:2015  en BRC Packaging gecertificeerd. Dat houdt onder meer in dat ons kwaliteitsbeleid letterlijk staat omschreven, dat een directe communicatie naar onze werknemers een vaste routine is binnen ons beleid en dat wij voldoen aan wensen van onze klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze producten en diensten.

 

Een ander belangrijk kwaliteitsaspect dat AVI hoog in het vaandel heeft staan is de traceerbaarheid van relevante gegevens voor ieder geleverd product. Concreet komt het erop neer dat wij voor elk product na kunnen gaan welke grondstoffen werden gebruikt, op welke extruder de productie plaatsvond, op welke machine het product werd bedrukt, op welke sealmachine het product werd vervaardigd en welke personen er bij de verschillende disciplines voor de productie verantwoordelijk waren. Zo kunnen we de eventuele fout of het gebrek aan een product herleiden naar de oorzaak om dit te herstellen én herhaling te voorkomen.


De certificeringen geven aan dat de ingekochte grondstoffen voldoen aan alle Europese normen en eisen - ook na verwerking door AVI:

  • niet migreren met voedingsmiddelen
  • niet migreren met geneesmiddelen
  • roestvrij verpakken of afdekken van ijzerwaren mogelijk maken


Tenslotte zijn wij aangesloten bij de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) die de belangen behartigt van kunststofproducenten. De NRK zet zich in voor concurrentiekracht, innovatie, onderzoek en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, milieubevordering en recycling. Ontwikkelingen en opgedane kennis worden gedeeld met de leden, hetgeen indirect weer bijdraagt aan een steeds beter kunststofproduct.